Tandartsangst, Dentofobie. Tussen de 500.000 en 800.000 mensen in Nederland heeft er last van.

Dentofobie is angst voor de tandarts. Niet de gewone angst die ca. 80% van de Nederlanders wel voelt, bij een bezoek aan de tandarts, maar fobische angst: een ziekelijke angst voor specifieke situaties of dingen. In het dagelijks leven gaan we er van uit dat het met negatieve ervaringen uit het verleden te maken heeft., maar onderzoekers zijn er niet zeker van of dit de enige oorzaak is.

Mensen met dentofobie gaan nooit naar de tandarts. Ze komen in een cirkel terecht waar moeilijk uit te komen is. Want hoe langer tandartsbezoek vermeden wordt, hoe meer het gebit achteruit gaat. Waardoor een allereerste bezoek alleen maar ingrijpender en langduriger wordt. De drempel om te gaan wordt alsmaar hoger.

Er bestaan een gedragstherapieën voor fobieën in het algemeen die ook mensen met tandartsangst kunnen helpen. De therapieën zijn echter niet altijd succesvol;geen mens is hetzelfde, een therapie die bij de een wel helpt, hoeft niet per se bij een ander te helpen. Wat daar achter zit is niet even snel te noemen. Het kan zijn dat de vertrouwensband tussen therapeut en cliënt niet sterk genoeg is, of er kan een achterliggende fysiologische factor mee spelen (bijvoorbeeld een defect in het zenuwstelsel).

Angsttandartsen

Tandartsen zelf hebben ook verschillende oplossingen voor het probleem gevonden. Het meest eenvoudig, maar onmisbaar is veel persoonlijke aandacht geven. Aandacht en openheid van beide partijen. Uitleg over wat er gaat gebeuren, en communiceren met de patiënt over hoe deze zich hierbij voelt, zodat de patiënt zich niet overrompeld en onveilig voelt en om een vertrouwensband met de patiënt op te bouwen.

Daarnaast kan een gespecialiseerde angsttandarts een extra techniek inzetten. Dat kan hypnose zijn, waarmee de patiënt gekalmeerd wordt , het kan ook een behandeling onder narcose of met lachgas zijn.

Lachgas is minder ingrijpend dan narcose: het is sneller uitgewerkt (je kan erna zelfstandig naar huis) en je blijft onder de behandeling contact houden met de tandarts. Lachgas brengt een euforische (blijde) stemming, waardoor de angst weg blijft en de lokale verdoving goed kan worden toegediend. Daarop volgt een pijnloze behandeling.

Tandarts met lachgas

Er zijn nog maar weinig praktijken in Nederland waar lachgas gebruikt wordt, maar bij tandartspraktijk Niv Dent, tussen Amsterdam en Haarlem in, wordt dit gebruikt, als de gewone benadering van extra aandacht en kalmeren niet effectief is.

Tegenargumenten

Tegenstanders van het gebruik van narcose of lachgas voor mensen met dentofobie beweren dat studies hebben aangetoond dat de bewustzijnsvermindering door deze middelen ervoor zorgt dat de patiënt geen positieve ervaring opdoet en daardoor niet van zijn fobie afkomt.

Deze kritiek hoeft een fobische patiënt niet te weerhouden om gebruik te maken van deze methode als zijn of haar gebit hard aan behandeling toe is. Al is het omdat de wetenschap nog lang niet alles rond fobieën heeft ontrafeld, en vervolgstudies op een dag wellicht het tegengestelde aantonen.

Maar vooral omdat het bezoek aan de tandarts niet bedoeld om van de fobie af te komen maar om de gebitsproblemen te verhelpen.

Kiest u voor lachgas, dan zullen bij de tandartspraktijk Niv Dent de gebitsproblemen zoveel mogelijk in één behandeling weggewerkt worden. Een vervolgbehandeling, of controle, zal daardoor korter duren en minder pijnlijk zijn. Bij zo’n vervolgbezoek stelt tandarts Kaufman van Niv Dent u in de gelegenheid om het bezoek zonder lachgas te proberen. Een reëler moment om het probleem van dentofobie aan te pakken.

lachgas behandeling