Tand Implantaten

Indien u één of meerdere tanden en/ of kiezen mist, of u een loszittende gebitsprothese heeft, kunnen tand implantaten de oplossing voor u zijn. Tand implantaten kunnen individuele tanden en/of kiezen vervangen, maar ook fungeren als steun voor een kunstgebit (klikgebit).

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt uw gebit onderzocht, en wordt er ook naar uw algemene medische conditie gekeken. Vervolgens worden er röntgenfoto’s van het kaakbot genomen. Op basis van dit onderzoek wordt er een behandelplan met bijbehorende kostenbegroting gemaakt.

Het plaatsen van de tand implantaten

Het plaatsen van een tand implantaat is een eenvoudige behandeling. De behandeling wordt onder verdoving uitgevoerd.
De behandeling bestaat uit het verwijderen van het tandvlees.  Vervolgens wordt er een opening in het bot geboord waar het implantaat wordt geschroefd. Dan wordt er een noodkroon of een tijdelijk afdekschroefje geplaatst.

Voor meer informatie over de tand implantaten die wij gebruiken kunt u terecht op: http://www.mis-nederland.nl/

Herstelperiode

Na het plaatsen van de implantaten moet het kaakbot helen en vastgroeien (hechten) aan het implantaat.  De napijn is over het algemeen minimaal en goed te onderdrukken met pijnstillers. Een eventuele zwelling is het beste te onderdrukken met ijskompressen.

Bij tand implantaten onder een volledige prothese dient u het wondgebied wat te ontzien en gedurende de eerste week kunt u het beste uw voedsel prakken. Na een week worden de hechtingen verwijderd en kunt u weer normaal eten.
Afhankelijk van de locatie van het implantaat en de kwaliteit van het behandelde bot, duurt de herstelperiode tussen de 3 en 4 maanden.

Permanente reconstructie

Voor de permanente reconstructie worden er afdrukken van uw kaken gemaakt, die als model worden gebruikt bij het maken van de reconstructie. Met dit model maakt de tandarts een kroon, brug of gebitsprothese (klikprothese). Voor de nieuwe tanden wordt een vorm en kleur gekozen die past bij uw andere tanden. Deze fase is cruciaal voor het uiteindelijke esthetische resultaat. We besteden hier zeer veel persoonlijke aandacht aan, zodat het werkstuk zeker aan uw esthetische eisen zal voldoen. Uw nieuwe tanden worden nu vervaardigd en in het gebit geplaatst. Hierna wordt het gebit verankerd.

Na wat kleine aanpassingen wordt het proces afgerond. U heeft nu nieuwe tanden die eruit zien en voelen als uw eigen tanden!

Nazorg en onderhoud

Als de tand implantaten zijn geplaatst en de prothese hierop bevestigd is, volgt de nazorg. Er wordt gecontroleerd of de implantaten en de prothese goed vast zitten. Afhankelijk van de soort prothese die u heeft, (een kroon, brug of overkappingsprothese), zal de controle na 3 of 6 maanden plaatsvinden. Het schoonmaken van de implantaten gebeurt op dezelfde wijze als bij uw eigen tanden en kiezen. Het is van belang dat dit goed en regelmatig gebeurt, want als er voedselresten op of onder het gebit achterblijven, bestaat het risico op tandvleesontstekingen. De pijlers en het tandvlees poetst u met een zachte (elektrische) tandenborstel en fluoridegeltandpasta.

Vergoedingen

Tegenwoordig worden tand implantaten door steeds meer zorgverzekeraars (deels) vergoed. Wij hebben veel ervaring met zorgverzekeraars, en kunnen u dan ook optimaal informeren over de beste zorgverzekering voor uw situatie.

Neemt u contact met ons op via onze contactpagina!

tand implantaten