Privacy en voorwaarden

Wij streven ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving. Personen die namens Tandartsenpraktijk Niv Dent toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een aanmelding of contactaanvraag, te kunnen behandelen heeft Tandartsenpraktijk Niv Dent persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door Tandartsenpraktijk Niv Dent ontvangen en verwerkt en kunnen gebruikt worden om u te contacteren. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door Tandartsenpraktijk Niv Dent uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander verstrekt. Tandartsenpraktijk Niv Dent streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Tandartsenpraktijk Niv Dent kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

Klikgedrag

Op de website van Tandartsenpraktijk Niv Dent worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Tandartsenpraktijk Niv Dent haar dienstverlening aan u verder verbeteren.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan Tandartsenpraktijk Niv Dent bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Tandartsenpraktijk Niv Dent in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen of of de cookiemelding niet te accepteren. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende één jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door Tandartsenpraktijk Niv Dent verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van Tandartsenpraktijk Niv Dent, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.

Tandartsenpraktijk Niv Dent behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.